Լեփսիուսի տուն

Հասցե՝ ք.Պոտսդամ,  Գրոսե Վայնմայշտերշտրասե պողոտա

Հեռ.՝   0331. 581 645 11
           0176. 765 276 24
 
Էլ. փոստ՝ info@lepsiushaus-potsdam.de

Կայք՝ http://lepsiushaus-potsdam.de/